COMISIILE CARE FUNCȚIONEAZĂ

LA COLEGIUL TEHNIC ”DANUBIUS” CORABIA ÎN ANUL 2016-2017

Responsabil - Director prof. Modan Octavia

COMISII CU CARACTER PERMANENT

Comisia

Responsabil

Membri

Comisia pentru curriculum

Petroi Dumitru

Oiță Silvia

Raicea Silvia

Mogos Felix

Comisia de evaluare si asigurarea calității

Fucs Mihaela

Nicolaescu Dan

Albu Remus Dragos

Voicu Marius

Vilcu Ionela

Duta Eleodor

Soimu Cristina

Mohor Maria

Comisia pentru perfecționare și formare continuă

Parodel Florentina

Pana Marcela

Constantin Maria

Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală

Petroi Dumitru

Țăpurin Marius

Ciocan Vergil

Comisia de gestionare SIIIR

Constantin Luminita

 

Comisia pentru programe și proiecte educative

Cristea Ramona

Pana Marcela

Parodel Florentina

Comisia de monitorizare și verificare a e-mailului și Site-ului școlii

Răduca Viorica

Constantin Luminița

 

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL

Comisii

Responsabil

Membri

Comisia de consiliere, orientare și activități extrașcolare

Virdol Costel

Limban Rodica

 

COMISII DE LUCRU

Comisii

Responsabil

Membri

Comisia pentru promovarea ofertei educaționale și a imaginii școlii si implicarea instituției in proiecte si programe educaționale

Virdol Costel

Mogos Felix
Stoian Loredana
Raicea Silvia

 

 

 

Responsabil - Director adjunct prof.Voicu Marius

COMISII CU CARACTER PERMANENT

Comisia

Responsabil

Membri

Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței

Voicu Marius

Gircoveanu Simona

Diaconu Ionela

Ilie Aurelia

Capruciu Camelia

Comisia pentru securitatea și sănătatea în muncă

Dobre Ion

Rău Ion

 

   
   

 

COMISII DE LUCRU

Comisia

Responsabil

Membri

Comisia pentru acordarea și gestionarea programului ”Bani de liceu”

Raicea Silvia

Răduca Viorica

Pană Marcela 

Mogos Felix

Fucs Mhaela

Ilie Mirela

Constantin Maria

Comisia SNAC

Parodel Florentina

Ilie Aurelia

Stoian Loredana

Pană Marcela

Constantin Maria

Răduca Viorica

Ilie Mirela

 

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL

Comisia

Responsabil

Membri

Comisia de inventariere

Mușuroi Dragoș

Fucs Mihaela

Tănase Rodica

Răduca Viorica

Ilie Mirela

Stoian Loredana

Mogoș Felix

Comisia pentru verificarea și evaluarea controlului intern

Roșu Mihail

Raicea Silvia

Petroi Dumitru

Fucs Mihaela

Virdol Costel

Soare Georgica