Proiecte educationale :

    1. Muzeul o punte între trecut, prezent și viitor.

    Coordonatori: Diaconu Ionela, Modan Octavia, Răduca Viorica

    Durata: dec. 2015 - iun. 2016

    Scop: cultivarea identității naționale și culturale pe baza cunoașterii trecutului istoric, a tradițiilor locale și a elementelor culturale specifice zonei geografice în care trăiesc.

    Obiective specifice: 

- stimularea gustului pentru frumos; 

- familiarizarea elevilor cu trecutul istoric și operele de artă și obiectele expuse în muzeu;

- formarea unei atitudini de respect față de opera de artă; 

- educarea respectului și toleranței față de tradițiile și cultura altor etnii.

    Grupul țintă: elevii Colegiului Tehnic Danubius, cadrele didactice și membri ai comunității locale.

    2. Dar din dar se face rai.

    Coordonatori: Parodel Florentina, Pană Marcela

    Beneficiari: bătrânii Centrului Medico-Social și elevii liceului.

    Este un proiect social ce urmărește sensibilizarea comunității în ceea ce privește nevoile bătrânilor singuri. Prin acest proiect se urmărește strângerea de fonduri pentru ajutorarea bătrânilor și implicarea în acțiuni de voluntariat și activităti cultural-artistice menite să trezească și să dezvolte în rândurile elevilor sentimente de generozitate, responsabilitate și spirit de într-ajutorare.

    Obiective  specifice: 

- să ofere o stare psihologică optimistă vârstnicilor centrului;  

- să îi încurajeze pe bătrânii izolați și retrași să socializeze; 

- să cultive în rândul copiilor, tinerilor, întregii comunități spiritul de într-ajutorare; 

- să încurajeze voluntariatul.

    Grupul țintă: elevii, tinerii, personalul didactic și nedidactic din școala organizatoare, instituțiile partenere și comunitatea locală.