Consiliul de administrație

1. Modan Octavia-director- președinte
2. Oiță Marlene Silvia- director adjunct-reprezentant cadre didactice
3. Vîrdol Costel- prof.- reprezentant cadre didactice
4. Voicu Marius-prof. -reprezentant cadre didactice
5. Dănciulescu Doina- prof. -reprezentant cadre didactice
6. Dobre Ion- prof. -reprezentant cadre didactice
7. Vladu Ionel-reprezentant Consiliul Local Corabia
8. Mohor Maria- reprezentant Consiliul Local Corabia
9.Filip Dionisie-reprezentant agent economic (S.C. Automixt SRL Corabia)
10.Olteanu Dan-reprezentantul primarului
11. Dorcu Mihai-reprezentant agent economic (S.C. Dunărea S.A. Corabia)
12. Duță Eleodor- reprezentantul părinților
13. Mihai Ghidu-reprezentant agent economic (Penny Market)
Observatori: Nicolaescu Dan- lider de sindicat
Raicea Silvia- secretar